Home


Inaya Zorg ondersteunt en begeleidt graag mensen zodat zij weer ritme en structuur vinden in hun dagelijkse leven.


Dit doen we via groepsgerichte activiteiten en een eigen ontwikkelde werkwijze. Hiermee versterken wij het zelffunctionerend vermogen van jongeren en volwassenen. Meedoen in de maatschappij en op school wordt dan makkelijker en geeft veel plezier!

 

De mensen die bij ons komen zijn meestal Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) en/of is er sprake van een GGZ problematiek of gedragsstoornissen. Onze deelnemers zijn allen migrant of vluchteling of er is sprake van een migratieachtergrond.