WELKOM BIJ

Wij ondersteunen mensen met een (licht) verstandelijke of psychische beperking om weer actief mee te doen.


Het gaat ons om de intentie, waarop mensen zich willen ontwikkelen en bijdragen aan hun omgeving. We geloven dat iedereen deze intentie bij zich draagt. Samen met u geven we hier vorm aan. Dit doen we altijd vanuit ons Hart en met oog voor ieders uniciteit.

«

Wij bekommeren

Wij bekommeren (Inaya betekent in het Arabisch: bekommeren) ons om de kwetsbaren in de samenleving, zodat zij het leven kunnen leven/leiden zoals ze willen. Het beste uit zichzelf kunnen halen, ondanks hun beperkingen.


Aandacht uit het hart

We zijn trouw aan de intentie die voortkomt uit het hart. Deze is leidend in al ons handelen, werkwijze en in onze relaties.


Zorg op maat

Ons zorgaanbod wordt rondom de cliënt/deelnemer georganiseerd; de cliënt/deelnemer staat centraal.


Compassie hebben voor

Wij bekommeren om ons de kwetsbaren en dat vraagt een actieve houding.


Respect

Wij hebben respect voor ieders unieke achtergrond, leefwijze en talenten. Wij respecteren ieders uniciteit.


Integratie

Wij richten ons op de verbinding met de ander, waar ruimte is voor verschillen en we samen op zoek gaan naar de overeenkomsten via een vreedzame dialoog.

Inaya Zorg ondersteunt en begeleidt graag mensen zodat zij weer ritme en structuur vinden in hun dagelijkse leven. Dit doen we vanuit een islamitische grondslag en met respect voor ieders achtergrond.

De mensen die bij ons komen hebben vaak een Licht Verstandelijk Beperking en/of is er sprake van een GGZ problematiek of gedragsstoornissen. Onze deelnemers zijn meestal migrant of vluchteling of er is sprake van een migratieachtergrond.

Dit doen we via groepsgerichte activiteiten en een eigen ontwikkelde werkwijze. Hiermee versterken wij het zelf functionerend vermogen van jongeren en volwassenen. Meedoen in de maatschappij en op school wordt dan makkelijker en geeft veel plezier! Dit doen we in de stad en regio Utrecht en de regio’s Veenendaal/Ede en Amersfoort.

De locaties waar wij de deelnemers begeleiden liggen in woonwijken, dichtbij het dagelijkse leven en de woon-, leer- en leef plekken van de deelnemers en clienten. Inaya Zorg is ook fysiek een onderdeel van het privédomein van deelnemers.

Daarnaast werken wij met vele ketenpartners in Utrecht samen.550+

aantal deelnemers/clienten

5

aantal locaties

7

jaren bestaan

8.4

medewerkerstevredenheid

Wilt u gebruik maken van onze diensten?

Neem contact met ons op om u aan te aanmelden als een cliënt/deelnemer. Ook als doorverwijzer of contactpersoon kunt u een cliënt/deelnemer aanmelden (met goedkeuring van de cliënt/deelnemer). Voor algemene informatie kunt u contact opnemen per e-mail. Ook kunt u bellen met Inaya Zorg op telefoonnummer: 030- 888 06 06

CONTACTEER ONS

  • 030-888 0606
  • info@inayazorg.nl
  • Amerikalaan 199 | 3526 VD Utrecht

Over ons

Inaya Zorg is aandacht uit het hart.
Wij ondersteunen mensen met een (licht) verstandelijke of psychische beperking om weer actief mee te doen!