Per 1 maart 2020 zijn alle activiteiten van InayaZorg beĆ«indigd.  

Ze zijn overgenomen door:  

Renqli voor WLZ-dagbesteding en ambulante begeleiding
Tel 06 29336279/030 8776245, de heer D. Can; d.can@renqli.nl

De Wilg voor de jongensgroep 12-16 jaar  
Tel 0302513672, t.a.v. Sofie Kock.

Activiteiten voor vrouwen en kinderen 
Project Samen Naast Elkaar, uitvoering door Al Amal


Vanaf april 2020 is InayaZorg alleen nog bereikbaar via de interim directeur/bestuurder:  
Kitty Penninga, tel 06 20401752 en k.penninga@ziggo.nl