InayaZorg is in 2012 ontstaan als burgerinitiatief. De Stichting richt zich op kinderen, jongeren en vrouwen met een migratieachtergrond. De meeste deelnemers hebben te maken met een lichte verstandelijke beperking, GGz-problematiek, gedragsproblemen en/of met een geïsoleerde thuissituatie.
Vanuit twee locaties, in Kanaleneiland op de Amerikalaan 199 en op Overvecht op de Ghanadreef 2, worden groepsactiviteiten aangeboden gericht op activering en versterkte deelname aan de Nederlandse samenleving. De gemeente Utrecht financiert InayaZorg vanuit de regeling Sociale Prestatie.
Het werk wordt uitgevoerd door MBO/HBO opgeleide professionals, vrijwilligers en stagiaires. De activiteiten variëren van voorlichting, themabijeenkomsten, ondersteuning bij mantelzorg, normen en waarden ( Vreedzame Wijk), fiets-naai- en Nederlandse taallessen, bewegen, sport en koken.

Alle geïndiceerde zorg ( WLZ en WMO) eindigt per 1 januari 2019.

Good Governance Code

Stichting Inaya Zorg houdt zich aan de Good Governance Code en werkt met een Raad van Toezicht.

Onze Visie

Iedereen kan meedoen en iedereen is waardevol. Daarom biedt Inaya Zorg steun aan degenen die dat nodig hebben om dit doel te bereiken. Wij werken actief samen met onze deelnemers en cliënten aan hun herstel en ontwikkeling. De eigen kracht en talent staan voorop en niet de beperking. We willen met ons zorgaanbod voorkomen dat mensen geïsoleerd raken en de aansluiting met de maatschappij missen. Dit doen we vanuit een islamitische grondslag en met respect voor ieders achtergrond..

Onze Missie

Wij bekommeren (Inaya betekent in het Arabisch: bekommeren) ons om de kwetsbaren in de samenleving, zodat zij het leven kunnen leven/leiden zoals ze willen. Dit doen we op een compassievolle wijze, via begeleiding, groepsactiviteiten en dagbesteding in een huiselijke omgeving.

Locaties

01

Amerikalaan

Amerikaanlaan 199
3526 VD Utrecht 

02

Ghanadreef

Ghanadreef 2A
3564 EK Utrecht

Adressen

Amerikaanlaan 199
3526 VD Utrecht
Tel: 030 8880606 vrouwenvleugel
Tel: 030 2880492 mannenvleugel

Ghanadreef 2a
Utrecht
Tel: 030 7400036

Email: vul het formulier hiernaast inContact

Adres

Inayazorg
Amerikaanlaan 199
3526 VD Utrecht